Zarząd Sekcji

Prezes – Tomasz Rorat

Sekretarz – Szymon Zawadzki

Skarbnik – Seweryn Zawadzki