Wykaz obrączek

2017

PL-045-17-………..

  • 1 – 2 000 – Sekcja Ponik
  • 2 001 – 6 000 – Sekcja Koniecpol
  • 6 001 – 8 000 – Sekcja Rędziny
  • 8 001 – 12 000 – Sekcja Święta Anna
  • 12 001 – x – Sekcja Mstów

 

2016 

PL-045-16-………..

  • 1-x – Sekcja
  • x-4 500 – Sekcja
  • 4 501 – 6 000 – Sekcja Ponik
  • 6 001 – 9 000 – Sekcja Święta Anna
  • 9 001 – 12 000 – Sekcja Koniecpol